# خدایی_که_در_این_نزدیکیست

عجیب دلتنگم خدا

^--^    خــــــــــدایا خواستم بگویم تــنهایم اما... نـــــــــــگاه خندانت، مرا شــرمگین کرد چه کسی بـــــــــــــــهتر از تو ؟؟  ولی عجیب دلتنگم...!     خدایی که در این نزدیکیست ادامه مطلب
/ 11 نظر / 33 بازدید