# خدا

عجیب دلتنگم خدا

^--^    خــــــــــدایا خواستم بگویم تــنهایم اما... نـــــــــــگاه خندانت، مرا شــرمگین کرد چه کسی بـــــــــــــــهتر از تو ؟؟  ولی عجیب دلتنگم...!     خدایی که در این نزدیکیست ادامه مطلب
/ 11 نظر / 33 بازدید

شهید چمران

مناجات  زیبای شهید چمران: آنانکه به من بدی کردند                              مرا هوشیار کردند آنانکه به من انتقاد کردند                  به من راه و رسم زندگی ... ادامه مطلب
/ 12 نظر / 20 بازدید