خــــــــــدایا


خواستم بگویم تــنهایم


اما...


نـــــــــــگاه خندانت، مرا شــرمگین کرد


چه کسی بـــــــــــــــهتر از تو ؟؟


 ولی عجیب دلتنگم...!

 

 

 

 

[ پنجشنبه 1392/11/17 ] [ 12:51 ] [ mehri ]

 

 

 

خدایی که در این نزدیکیست

/ 0 نظر / 36 بازدید