امروز، امروز است ...

امروز، امروز است ...

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

 

 

امروز صبح اگر از خواب بیدار شدی و دیدی ستاره ها در آسمان نمی تابند
ناراحت نشو
حتما دارن با تو قایم باشک بازی میکنن
پس با آنها بازی کن

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

 

امروز هرچقدر بخندی و هرچقدر عاشق باشی از محبت دنیا کم نمیشه
پس بخند و عاشق باش
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

امروز هرچقدر دلها را شاد کنی کسی به تو خورده نمیگیرد
پس شادی بخش باش
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net

امروز هرچقدر نفس بکشی جهان با مشکل کمبود اکسیژن رو به رو نمی شه
پس از اعماق وجودت نفس بکش
گروه اینترنتی پرشیـن استار | www.Persian-Star.org

امروز هرچقدر آرزو کنی چشمه آرزوهات خشک نمی شه
پس آرزو کن
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

امروز هرچقدر خدا را صدا کنی خدا خسته نمی شه
پس صدایش کن
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

او منتظر توست
او منتظر آرزوهایت
خنده هایت
گریه هایت
ستاره شمردن هایت و عاشق بودن هایت است
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

امروزت را دریاب
امروز جاودانه است
و
امروز زیباترین روز دنیاست!
چون امروز روزی است که آیندهات را آنطور خواهی ساخت که تا امروز فقط تصورش میکردی...
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

 


آری، زندگی را آنگونه که دوست داری تصور کن تا آنگونه شود!

 

 

 

 

منبع:.persian-star

 

 

 


 

 

 

/ 5 نظر / 19 بازدید
مهاجر زمان

[دست][دست] روز خوبی رو شروع کنیممممممممممممممممم[گل]

مامان هستی

چه مطالب زیبایی می زارید , آدم روحش شاد میشه. ممنون با اجازتون لینکتون می کنم.

من

آری، زندگی را آنگونه که دوست داری تصور کن تا آنگونه شود![لبخند]

مانی مسافر کوچولو

نوشته ها وعکسا به ما انرزی میده موفق باشید